Ev sahibinin bir evi, Kiracının bin evi vardır."
Atasözü

Kira Sözleşmesi Nedir?

Kira sözleşmesi, aslında gayrimenkul ya da menkul bir malın kullanım hakkının belli bir bedel karşılığında geçici bir süre için kiralayan tarafından kiracıya bırakılmasıdır.

Kira sözleşmesi denildiğinde hukuk açısından kastedilen "adi kira"dır. Adi kira, kiralayanın belli bir süreyle bir şeyin kullanılmasını belli bir kira bedeli karşılığında kiracıya bırakmayı borçlandığı bir sözleşmedir. Borçlar Kanunu, bir de "hasılat kirası" düzenlemiş. Bu sözleşmede de kiralayan kiracıya, neyi kiraya veriyorsa onun ürünlerini toplama hakkını terk eder.

Burada kira sözleşmesi başlığı altında, adi kiradan, kiracılar olarak ev sahipleriyle imzaladığımız kontratlardan söz edeceğiz. Bu özel durum günlük hayatta o kadar çok sorun yaratmış ki, bu konuda bir özel kanun çıkarılmış: 1955 tarihli ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun.

Bu kanun, belediye teşkilatı olan yerlerle; iskele, liman ve istasyonlardaki üstü örtülü taşınmazların kiralanmalarında uygulanır. Bu, özel bir kanundur. Kira sözleşmelerini düzenleyen genel hükümler Borçlar Kanunu'nda yer alır. Ancak Borçlar Kanunu, Kira Kanunu'nda ilgili maddeler yoksa uygulanabilir. Burada da her zamanki kural geçerli oluyor: Özel kanun genel kanunun önüne geçiyor.

Bildiğiniz gibi, sözleşmelerde genel olarak serbestlik ilkesi geçerlidir. Buna göre sözleşmenin tarafları sözleşmeye diledikleri kuralları koyabilir. Ancak gayrimenkul kiraları hakkında özel bir kanun bulunduğu için taraflar yapacakları kira sözleşmesinde bu kanuna aykırı kuralları kabul edemezler.

Hakkımızda

 Bilge Vatandaş

Bilge Vatandaş

Bilge Vatandaş

Bilge Vatandaş

© Copyright 2014 Bilge Vatandaş.

Şapkalı Çocuk